Projects/Fortsättarna

Åke Axelsson i sin ateljé vid Engarn, 2017.