Projects/Fortsättarna

Sven-Bertil Taube i kliver av scenen i sällskap av Krister Henriksson. "Påklädaren" på Dramaten 2018