Projects/Fortsättarna

Sven-Bertil Taube som "Sir" i "Påklädaren" på Dramaten 2018.