Projects/Fortsättarna

Meta Velander och Yvonne Lombard med kollegor bakom scenen på Stadsteatern, Stockholm 2018