Projects/Fortsättarna

Meta Velander, Yvonne Lombard och Meg Westergren i Yvonne & Metas gemensamma loge i pausen under pjäsen "I sista minuten", Stadsteatern 2013.