Projects/Nguvu-Kenyan Women

Nguvu betyder kraft och styrka på Swahili och det är vad de här bilderna vill visa. I Kenya, liksom i så många andra afrikanska länder är det många gånger kvinnorna som står för en stor del av arbetsbördan och ansvaret för hemmet. Trots detta är det ofta svårt för dem att bli behandlade som jämställda och de viktiga besluten tas nästan uteslutande av männen. Många kvinnor väljer att organisera sig i olika grupper och kooperativ för att stötta och hjälpa varandra, och för att tillsammans bli starkare. Ofta är kvinnorna änkor och många har förlorat sina män i Hiv/aids. Även om det borde finnas lika många änkemän av samma anledning är det vanligt att männen gifter om sig samt att kvinnorna ofta har en annan attityd om de är smittade och är mycket mer öppna kring det. De vet att de är de enda som kan försörja familjen och måste se till att få bromsmediciner och att organisera sig för att finna styrka och få hjälp att leva vidare. I kontakt med den svenska biståndsorganisationen Vi-skogen* har dessa kvinnor sedan fått hjälp med utbildning och att organisera sig, i vissa fall har de också fått fröer till sina odlingar. De här kvinnorna arbetar inom jordbruk och trädplantering men deras entreprenörsanda vet inga gränser. Många syr upp kläder, väver sjalar och producerar allt ifrån tvålar till spisar. De hjälper också ofta föräldralösa barn och handikappade. Trots många svåra förutsättningar hittar dessa kvinnor vägar och möjligheter och vågar vara positiva och hoppfulla. Det är styrka. * www.viskogen.se
Projektet visades i en utställning på Galleri Tu i Stockholm i juni 2009.
I september 2009 visades även ett urval av projektet på Bagarmossens bibliotek.
Bilder från utställningen på Galleri Tu finns här: www.johannafoto.se/GalleriTU